مشخصات فنی
 • حداکثر گشتاور باربرداری
  70000   کیلوگرم متر
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع3/5 متری
  20   تن
 • حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین
  24/5   متر
 • حداکثر شعاع باربرداری
  20/5   متر
 • تعداد بوم ها
  3  
 • زاویه دوران بوم
  ˚ 5-تا ˚80+  
 • تعداد ثایت کننده ها
  4  
 • نیروی محرکه
  P.T.O خودروی حامل  
 • زاویه دوران
  360 درجه ممتد  
 • تعداد نخ سیم بکسل
  8  
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 26 تن  
 • نیروی کشش در هر نخ سیم بکسل
  2500   کیلوگرم
 • سرعت خطی سیم بکسل
  55   متر بر دقیقه
 • مشخصات سیم بکسل
  قطر 15 میلی متر،طول 120 متر، نتاب و مغز فولادی  
 • پمپ
  پمپ پیستونی کوپل شده بر P.T.O خودروی حامل  
 • شیرهای کنترل
  تحریک دستی مجهز به شیرهای قفل کننده حفاظتی  
 • وضعیت کنترل
  کابین اپراتور