شرکت لجور: تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی